Wednesday, March 3, 2010

Oh! Berjaya! Bahagian 03

Selasa, 9 Febuari 2010
Pencarianku tentang projek kali ini berakhir tanpa jawapan. Aku hanya berjaya mengumpulkan beberapa laman sesawang Spiderman yang menyediakan perkhidmatan pintu gerbang SMS (SMS gateway). Perkhidmatan ini bertindak sebagai medium penterjemahan mesej dari komputer ke talian telefon, ataupun sebaliknya.Gambar Rajah 1
*Penjelasan tentang sistem ini akan diterangkan dalam beberapa bahagian akan datang.

Selasa, 3 Mac 2010
Minggu hadapan, Encik A menyuruh kami untuk menyedia bahan-bahan persembahan yang berkaitan dengan projek tersebut... Wonder if I should actually show these posts (lol)


No comments: